Custom Panorama

Expertkommentar: Snäv tidplan för miljöprövning av vattenkraft

Så här är den nationella planen för omprövning av vattenkraft tänkt att fungera, som är ute på remiss till den 28 juni. Expertkommentar av Henrik Malmberg, Agnes Advokatbyrå.