Staten får betala skadestånd för begränsat fiske

(Från domstolarna.)