Statistiken för väg- och spårtransporter ska förbättras

(Transporter.)