Statskontoret ska utreda mänskliga rättigheter

Resultatet kan bli förslag på åtgärder för att FN:s vägledande principer ska efterlevas bättre.