Custom Panorama

Stöd till havsbaserad vindkraft underkänns

Så tycker remissinstanserna om förslaget till havsvindstöd.