Strandboende får ej klaga på vandringshinder

Bådagrundets vattenförening i Umeå kommun och sju ingående fastighetsägare nekas klagorätt i ett ärende som rör en bristfällig vägtrumma.