Strandskyddet stoppar inte gräsklippning

(Från domstolarna.)