Studie: Så kan sociala risker undvikas vid textilåtervinning

(CSR/socialt ansvar.)