Studie: Så kan sociala risker undvikas vid textilåtervinning

(Avfall/återvinning.)

En ny studie visar att textilinsamlingen i Norden inte är oproblematisk.

Enligt en studie från Nordiska Ministerrådet samlas varje år 100 000 ton använda kläder in i de nordiska länderna. Tre fjärdedelar av dessa exporteras för återanvändning i andra delar av världen.
Enligt studien bidrar återanvändning och återvinning av exporterade kläder från Norden till en minskning med över 190 000 ton koldioxidekvivalenter och en minskad vattenförbrukning på över 70 miljoner kubikmeter.
Samtidigt finns det exempel på hur människor utnyttjas genom låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Inflödet av begagnade kläder kan också i vissa fall påverka den lokala textilproduktionen i utvecklingsländer negativt.
”I studien ges rekommendationer till exportörer av begagnad textil att bland annat se till att mottagande importörer garanterar bra arbetsförhållanden och löner, samt har bra metoder för att följa upp att så verkligen är fallet”, säger Yvonne Augustsson, handläggare och ansvarig för textilfrågor på Naturvårdsverket i en kommentar.
Studien om nordisk export av begagnad textil och utvecklandet av förslaget till policy har genomförts på uppdrag av Nordiska avfallsgruppen inom Nordiska ministerrådet av Planmiljø i Danmark, Ramböll i Sverige och Mepex i Norge och Force Technology i Danmark.

Källa

Nordiska Ministerrådet


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729