Svensk Sjöfart: Nya farledsavgifter sänker branschens miljöarbete

Regeringen kritiseras av branschföreningen Svensk Sjöfart för bristande styrning av Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har trots svidande kritik mot både branschen och myndigheter gått vidare med ett förslag till ändrade föreskrifter om farledsavgifter. Bland annat konstaterar Trafikanalys i sitt remissvar att förslaget ”snarare resulterar i miljöförsämringar jämfört med i dag” och rederigruppen HH Ferries lyfter att deras nya batteridrivna färja mellan Helsingborg och Helsingör kommer få kraftigt höjda avgifter trots att färjan når närapå nollutsläpp.
Pia Berglund, vice vd på branschföreningen Svensk Sjöfart, säger till Aktuell Hållbarhet att de företag hon representerar leder miljöutvecklingen i världen och har många av ”världens första” i miljöteknik, såsom till exempel batteri- och metanoldrivna fartyg – och att alla dessa satsningar förlorar på det nya systemet.
– Regeringen lyssnade ändå i förra remissomgången så mycket att de lät Trafikanalys göra en utredning. Men trots att Trafikanalys nu säger att de är oroliga för att miljöstyrningen ska minska går Sjöfartsverket vidare med sitt förslag utan justeringar. Förslaget går ju tvärt emot regeringens intentioner, säger Pia Berglund till Aktuell Hållbarhet.
Hur kunde det bli så här?
– Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det. Det är myndigheten som har föreskriftsrätten i det här fallet. Regeringen kan ju inte styra myndigheter i det enskilda fallet, men de måste ge tydliga direktiv.

Källa

Sjöfartsverket

 


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729