Svenskt vatten: Lagförslag kan hindra utbyggnad av reningsverk

VA-organisationernas branschorganisation Svenskt Vatten är kritisk till ett förslag på ändringar i miljöbalken som rör vattenmiljö och vattenkraft.