Tänk på luftföroreningar i samhällsplanering

Många barn i Sverige växer i dag upp i miljöer med så dålig luftkvalitet att det påverkar deras framtida hälsa, enligt en rapport.