Tillståndskrav för insamling skjuts upp

(Avfall/återvinning.)