Tillsyn fokuserar på säkerhetsdatablad

(Kemikalier.)