Turbinbyte krävde varken tillstånd eller anmälan

(Vattenverksamheter.)