Två bra beslut

Grattis regeringen och grattis JO till hållbara beslut, skriver Pernilla Strid i Lag & rätt nr 11.