Tyck till om havsrapportering

Havs- och vattenmyndighetens bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön har skickats ut på remiss.