Undantag för bly förlängs

Det finns ingen ersättning ännu säger EU-kommissionen.