Upphandlare kan inte kräva kollektivavtal

(Upphandling.)