Upphandlingsmyndigheten vägleder om kommande lagstiftning

(Upphandling.)