Uppskjuten deadline för konvention om farliga sjötransporter

(Hav och vatten.)