Utbildningskrav kan införas för industrikemikalie

(Kemikalier.)