Utlysning öppen för nya klimatprojekt

1,2 miljarder kronor ska delas ut till klimatåtgärder.