Utredning föreslår skatt på kadmium och växtskyddsmedel

Kadmiumskatten bör återinföras och skatten på bekämpningsmedel kompletteras, enligt en utredning.