Utsläpp av naturmaterial var miljöbrott

Ett företag som borrade för bergvärme begick miljöbrott när det släppte ut naturmaterial i en bäck.