Utsläpp från sjöfarten bra för klimatet

(Klimat/klimatanpassning.)