VA-verk saknade juridiskt ansvariga

(Lag och rätt.)