Custom Panorama

Vad är miljörätt?

LEDARE. På årets version av Aktuell Hållbarhets konferens Nytt om miljörätt kommer Preem att möta Naturskyddsföreningen i en paneldiskussion om Preemraff och klimatet.

Det blir en diskussion jurister och miljöfolk emellan om klimatlagstiftningens ändamålsenlighet. Något som också en utredning ska granska enligt januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vad är egentligen rätt – att begränsa svensk fossilbränsletillverkning eller att släppa igenom ökningen för att tillverkningen i andra länder är ännu sämre? Enligt Naturskyddsföreningen går det bra att redan med dagens lagstiftning stoppa – eller i annat fall tidsbegränsa – raffinaderiverksamheten för att skydda vårt klimat.

Lag & Rätt tar nu sommarledigt och återkommer i början av augusti med nya lagar från Sverige och EU.

Glad sommar önskar Lag & Rätt!

Pernilla Strid
Redaktör, Lag & Rätt 

Här kan du läsa programmet och anmäla dig till Nytt om miljörätt.