Välbehövlig rensning i vattenregler

Vattenverksamhetsutredningen har i sitt slutbetänkande föreslagit omfattande förändringar av de vattenrättsliga bestämmelserna och även tagit ett välbehövligt grepp kring det föråldrade regelverket för markavvattning.