Vattenåtgärder: Jordbruket får minskat ansvar och undantagen blir fler

Regeringen är färdig med sin prövning av åtgärdsprogrammen för vatten. Beslutet innebär att det blir fler undantag från miljökvalitetsnormerna.