Vattenkraftverkens reglerförmåga kartlagd

(Vattenverksamheter.)