Viktigt anmäla vattenverksamhet

Om det finns minsta risk att fisk kan påverkas så ska arbeten i vattenområden anmälas till tillsynsmyndigheten.