Vilka dokument måste mottagande butiker ha?

(Avfall.)