Vindmål var vattenmål – återförvisas

Det begångna felet går inte att åtgärda i överinstansen.