Vindval: Ändra miljöprövningen av vindkraft

(Lag och rätt.)